Giáo DụcXem NhanhYên Bái

Yên Bái: Học sinh trường nghề cùng các em học sinh giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái giao lưu võ thuật.