Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn cầu 32 đường Sa Pa – Lào Cai