Đời SốngLào CaiXem Nhanh

Xuất hiện video clip học sinh đánh nhau tại Cốc Ly, Bắc Hà, Lào Cai