Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT tại đường Khánh Yên,(gần ga Phố Mới)