Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT tại đường 58 (đoạn B8, Tp.Lào Cai ngày 10/12/2022).