Giao ThôngXem NhanhYên Bái

TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, tại Dốc Bồ Hòn gần cây xăng quân đội – Tx Nghĩa Lộ – Yên Bái.