Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Ngọc Hân, Phố Mới