Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn ngã tư đèn đỏ, điện máy xanh Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai