Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn Ngã 3 Phố Ràng – Tân Dương, (Bảo Yên, Lào Cai).