Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn Km9 cầu Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai.

TNGT đoạn Km9, cầu Bản Phiệt, Bảo Thắng. 1 người tử vong tại chỗ, 2 người đã được đưa đi cấp cứu!

Bài Viết Liên Quan
Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT tại Bản Lầu, Mường Khương

Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn Km5 Na Mo, Phong Hải, Bảo Thắng

Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT tại đường Võ Nguyên Giáp, Tp.Lào Cai

Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT tại Cam Đường, Tp.Lào Cai