Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn Km213 cao tốc, Nội Bài – Lào Cai.