Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn khu Tái Định Cư, Gia Phú , Bảo Thắng, Lào Cai