Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

Thanh niên đi tốc độ cao lao vào xe đang đỗ ở ven đường Điện Biên, Tp.Lào Cai.