Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

Tai nạn nghiêm trọng tại đường Quý Sa, gần Tằng Lỏong, Lào Cai