Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

Nghỉ lễ không có việc gì làm, các thanh niên rủ nhau tổ chức giải đi xe 1 bánh tại cầu cạn (Móng Sến) Sa Pa.