Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

Ảnh nạn nhân bị TNGT tại đường 58, Tp.Lào Cai(gần GO).