Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

Ảnh, clip TNGT đoạn khoảng KM21 Phong Hải, Bảo Thắng