Giáo DụcPháp LuậtXem Nhanh

3 nam sinh đ.á.nh đ.ấ.m đ.á lấy ghế đ.ậ.p liên tiếp vào đ.ầ.u 1 học sinh nam, sự việc xảy ra tại Ngọc Chấn, Yên Bình, Yên Bái.