Hải PhòngPháp LuậtXem Nhanh

Tổng kiểm tra, xử lý việc mua bán, tàng trữ, sử dụng N²O vào mục đích vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố

Xét báo cáo và đề nghị của Công an thành phố về việc quản lý và kiểm soát khí N²O. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam có ý kiến như sau:

1. Giao Công an thành phố:

. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng kiểm tra, rà soát các hành vi vi phạm pháp luật trong mua bán, tàng trữ, sử dụng N²O vào mục đích vui chơi, giải trí.

. Tăng cường công tác điều tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực nêu trên.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng N²O; tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng N²O.

3. Giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở y tế trong việc quản lý, sử dụng N²O trong lĩnh vực y tế.

4. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy định cấm hành vi mua bán, tàng trữ, kinh doanh, sử dụng N²O vào mục đích vui chơi, giải trí.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về tác hại khi sử dụng N²O.

6. Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng tăng cường kiểm soát, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu các lô hàng có khai báo hóa chất là N²O.

7. Đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có điều kiện về N²O.

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/tong-kiem-tra-xu-ly-viec-mua-ban-tang-tru-su-dung-n%c2%b2o-vao-muc-dich-vui-choi-giai-tri-tren-dia-ban-thanh-pho.html?fbclid=IwAR3iZM4cmjvpgj3J75UNCv0QVeGiIiXVQ34f4xA5DOkaAjDfh5vXvwXWw9E

Bài Viết Liên Quan
Đời SốngLào CaiXem Nhanh

Bản Cát Cát - Sa Pa, 1 người bị tấm bê tông...

Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT tại Bản Cầm

Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn cầu 32 đường Sa Pa - Lào Cai

Đời SốngLào CaiXem Nhanh

Sa Pa