Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn gần Quảng Trường cũ, Tp.Lào Cai.🙏